#
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนในกลุ่ม
1 เมืองกันทร์
24
2 มออีแดง
19
3 พนมดงรัก
21
4 บึงระนาม
19
5 ภูกระจาน
21
6 ตำหนักไทร
23
7 น้ำตกห้วยจันทร์
24
8 ขุนโพธิ์ภูไพร
16
9 ศรีรัตนะ
27
10 เบญจลักษ์
25

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม