#
กลุ่ม
ผลการแข่งขัน
สรุปเหรียญรวม
สรุปเหรียญราย รร.
1 เมืองกันทร์
2 มออีแดง
3 พนมดงรัก
4 บึงระนาม
5 ภูกระจาน
6 ตำหนักไทร
7 น้ำตกห้วยจันทร์
8 ขุนโพธิ์ภูไพร
9 ศรีรัตนะ
10 เบญจลักษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม