#
กิจกรรม
ทีม
0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 20
0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ทีม 6 คน / ครู 3 คน 17
0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน / ครู 3 คน 3
0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 1
0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 2
0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 18
0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 10
0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 5
0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม