#
กิจกรรม
ทีม
0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 20
0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 5
0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 4
0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 19
0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 16
0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 20
0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 10
0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 13
0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 3

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม