#
กิจกรรม
ทีม
0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 3
0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 17
0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 20
0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 5
0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 13
0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 13
0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 4
0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 10
0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ทีม 20 คน / ครู 5 คน 2
0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ทีม 20 คน / ครู 5 คน 1
0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 18
0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 19
0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 10
0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 20
0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 20
0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 17
0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 4
0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 12

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม