#
กิจกรรม
ทีม
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 3
0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 1
0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 2
0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 1
0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 5
0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน / ครู 4 คน 1
0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน / ครู 5 คน 3
0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน / ครู 6 คน 1
0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 7
0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม