#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 150 ม.5 ถ.ดำรงสถิต ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 นางสาวิตรี รังกระโทก 0910145953
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3 โรงเรียนบ้านผือ
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
5 โรงเรียนบ้านสังเม็ก
6 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
7 โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503 )
8 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
9 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
10 ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม