#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
66.50
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผองสุข
3.เด็กหญิง นัทติญา ชุ่มแจ่ม
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ชวัญชนก กงกัญญา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จัตุภัทร คำจันทร์
2.เด็กหญิง ขวัญธนาภรณ์ แก้วภักดี
3.เด็กหญิง จิรนันท์ คชพันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ จารนัย
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
61.03
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กวินทร์ คำจันทร์
2.เด็กชาย อุดมชัย ครองใจ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม