เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
  2. โรงเรียนบ้านดู่
  3. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
  4. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
  5. โรงเรียนบ้านโนนจิก
  6. โรงเรียนบ้านหนองคู
  7. โรงเรียนบ้านผือ
  8. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
  9. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
  10. โรงเรียนบ้านดาน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 5
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 148
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1726
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 27824
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:44.200.137.63
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

:16 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :
:7 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

แจ้งโรงเรียนเรื่องการเปิดระบบพิมพ์เกีรติบัตร 

ระบบจะเปิดให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

:12 ตุลาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.แผนผังห้องแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 3 1 52 อันดับที่ 1
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 34 11 2 47 อันดับที่ 2
3 โรงเรียนบ้านตูม 34 8 2 44 อันดับที่ 3
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 38 4 2 44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 33 4 4 41
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 31 8 1 40
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 31 5 1 37
8 โรงเรียนบ้านขนุน 24 8 4 36
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 29 6 0 35
10 โรงเรียนบ้านตาเอก 27 7 0 34
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 25 4 3 32
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 17 6 5 28
13 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 24 3 0 27
14 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 17 6 3 26
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 19 6 0 25
16 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15 6 3 24
17 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 20 2 1 23
18 โรงเรียนบ้านโดนอาว 16 5 2 23
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 20 1 2 23
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 16 5 2 23
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 52 48
92.31%
3
5.77%
1
1.92%
52
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 52 38
86.36%
4
9.09%
2
4.55%
44
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 56 34
72.34%
11
23.40%
2
4.26%
47
4 โรงเรียนบ้านตูม 45 34
77.27%
8
18.18%
2
4.55%
44
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 44 33
80.49%
4
9.76%
4
9.76%
41
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 42 31
83.78%
5
13.51%
1
2.70%
37
7 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 45 31
77.50%
8
20.00%
1
2.50%
40
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 42 29
82.86%
6
17.14%
0
0.00%
35
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 37 27
79.41%
7
20.59%
0
0.00%
34
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 35 25
78.13%
4
12.50%
3
9.38%
32
11 โรงเรียนบ้านขนุน 39 24
66.67%
8
22.22%
4
11.11%
36
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 28 24
88.89%
3
11.11%
0
0.00%
27
13 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 25 20
86.96%
2
8.70%
1
4.35%
23
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 26 20
86.96%
1
4.35%
2
8.70%
23
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 30 19
76.00%
6
24.00%
0
0.00%
25
16 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 24 19
82.61%
3
13.04%
1
4.35%
23
17 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 24 19
90.48%
2
9.52%
0
0.00%
21
18 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 29 18
81.82%
3
13.64%
1
4.55%
22
19 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 17
65.38%
6
23.08%
3
11.54%
26
20 โรงเรียนบ้านหนองจิก 30 17
60.71%
6
21.43%
5
17.86%
28

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม